< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: SPORT VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_4_Ruiter.pdf
218.611 VR 2019 0811 MED.0373-10 BBT Sport.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_4_Ruiter.pdf
211.334 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 7_H_G_SportVl_BO2019_1_Ontv_G.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_2_Uitg_G.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_4_Ruiter_G.pdf
196.325
2019 opmaak - ontwerp 7_H_G_SportVl_BO2019_1_Ontv.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_2_Uitg.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_4_Ruiter.pdf
196.325 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf