< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 14_K_B_14_VLIF_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
14_K_B_14_VLIF_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
55.825 VR 2019 0811 MED.0373-7 BBT LV.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 15_K_B_14_VLIF_BA2019_ESR.pdf
72.333 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 15_K_H_VLIF_BO2019_1_Ontv_G.pdf
15_K_H_VLIF_BO2019_2_Uitg_G.pdf
195.664
2019 opmaak - ontwerp 15_K_H_VLIF_BO2019_1_Ontv.pdf
15_K_H_VLIF_BO2019_2_Uitg.pdf
195.664 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf