< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 18_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
18_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
54.861
2021 1ste aanpassing – ontwerp 18_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
18_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
54.861 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 18_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2021_ESR.pdf
53.386
2021 Opmaak - ontwerp 18_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2021_ESR.pdf
53.386 VR 2020 2810 MED.0346-14 BBT Wonen.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 13_VLABINVEST_BU2020.pdf
52.428 VR 2021 2105 MED.0177-27 BBT Wonen.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53.934
2020 2de aanpassing - ontwerp 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53.934 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53.934
2020 1ste aanpassing – ontwerp 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53.934 VR 2020 0405 MED.0146-20 BBT Wonen.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
52.589
2020 Opmaak - ontwerp 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
52.589 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 21_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
21_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
51.666
2019 1ste aanpassing - ontwerp 21_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
21_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
51.666 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_1_Ontv_G.pdf
21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_2_Uitg_G.pdf
46.842
2019 opmaak - ontwerp 21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_1_Ontv.pdf
21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_2_Uitg.pdf
46.842 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf