< Start < Beleidsdomein < SJ0-1SGI5EX-IS

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Instelling: VLAAMS-BRUSSEL FONDS


Bedragen (x 1000€):

Download