< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
205.640
2021 1ste aanpassing – ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
205.640 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BO2021_ART.pdf
195.703
2021 Opmaak - ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BO2021_ART.pdf
195.703 VR 2020 2810 MED.0346-6 BBT Financiën en Begroting.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 11_VFLD_Uitvoer2020.pdf
259.391 VR 2021 2105 MED.0177-25 BBT FB.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
259.383
2020 2de aanpassing - ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
259.383 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
259.383
2020 1ste aanpassing – ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
259.383 VR 2020 0405 MED.0146-18 BBT FB.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
211.811
2020 Opmaak - ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
211.811 VR 2019 0811 MED.0373-22 BBT FB.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 10_C_G_11_VFLD_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
10_C_G_11_VFLD_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
289.378
2019 1ste aanpassing - ontwerp 10_C_G_11_VFLD_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
10_C_G_11_VFLD_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
289.378 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 10_C_B_VFLD_BO2019_1_Ontv_G.pdf
10_C_B_VFLD_BO2019_2_Uitg_G.pdf
237.566
2019 opmaak - ontwerp 10_C_B_VFLD_BO2019_1_Ontv.pdf
10_C_B_VFLD_BO2019_2_Uitg.pdf
237.566 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf