< Start < Beleidsdomein < QB0-1QCE2NO-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Instelling: RUBICONFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 19_Q_E_9_Rubiconfonds_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
19_Q_E_9_Rubiconfonds_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
28.692 VR 2020 0405 MED.0146-25 BBT Omgeving.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 19_Q_E_9_Rubiconfonds_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
19_Q_E_9_Rubiconfonds_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
22.680
2020 Opmaak - ontwerp 19_Q_E_9_Rubiconfonds_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
19_Q_E_9_Rubiconfonds_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
22.680 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 20_Q_E_9_Rubiconfonds_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_E_9_Rubiconfonds_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
7.680
2019 1ste aanpassing - ontwerp 20_Q_E_9_Rubiconfonds_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_E_9_Rubiconfonds_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
7.680 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 20_Q_H_Rubiconfonds_BO2019_1_Ontv_G.pdf
20_Q_H_Rubiconfonds_BO2019_2_Uitg_G.pdf
4.593
2019 opmaak - ontwerp 20_Q_H_Rubiconfonds_BO2019_1_Ontv.pdf
20_Q_H_Rubiconfonds_BO2019_2_Uitg.pdf
4.593 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf