< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 17_Q_G_5_Garantiefonds_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
17_Q_G_5_Garantiefonds_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.222 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 18_Q_G_5_Garantiefonds_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
18_Q_G_5_Garantiefonds_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
1.228 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 18_Q_C_Garantiefonds_BO2019 (1)_1_Ontv_G.pdf
18_Q_C_Garantiefonds_BO2019 (1)_2_Uitg_G.pdf
1.237
2019 opmaak - ontwerp 18_Q_C_Garantiefonds_BO2019 (1)_1_Ontv.pdf
18_Q_C_Garantiefonds_BO2019 (1)_2_Uitg.pdf
1.237 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf