< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - goedgekeurd 12_K_B_3_FIVA_BO2021_ESR.pdf
4.163
2021 Opmaak - ontwerp 12_K_B_3_FIVA_BO2021_ESR.pdf
4.163 VR 2020 2810 MED.0346-1 BBT LV.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.698
2020 2de aanpassing - ontwerp 13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.698 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.698
2020 1ste aanpassing – ontwerp 13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_3_FIVA_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.698 VR 2020 0405 MED.0146-27 BBT LV.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 13_K_B_3_FIVA_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_3_FIVA_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.693
2020 Opmaak - ontwerp 13_K_B_3_FIVA_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_3_FIVA_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.693 VR 2019 0811 MED.0373-7 BBT LV.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 14_K_B_3_FIVA_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
14_K_B_3_FIVA_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
2.443
2019 1ste aanpassing - ontwerp 14_K_B_3_FIVA_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
14_K_B_3_FIVA_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
2.443 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 14_K_H_FIVA_BO2019_1_Ontv_G.pdf
14_K_H_FIVA_BO2019_2_Uitg_G.pdf
2.443
2019 opmaak - ontwerp 14_K_H_FIVA_BO2019_1_Ontv.pdf
14_K_H_FIVA_BO2019_2_Uitg.pdf
2.443 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf