< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: VLAAMS DATANUTSBEDRIJF


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 323_Vlaams Datanutsbedrijf (DNB) - nv_BU2023.pdf
14.345 VR 2024 1705 MED.0175-22 BBT Digitalisering en FM.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 70_S_A_323_Datanutsbedrijf_BA2023_ESR.pdf
5.665
2023 1ste aanpassing – ontwerp 70_S_A_323_Datanutsbedrijf_BA2023_ESR.pdf
5.665 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf