RondeNaamTotaal
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING80819
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB AUDIT VLAANDEREN889
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB CATERING EN SCHOONMAAK25412
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB DOCUMENTBEHEER41642
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING2431
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB OVERHEIDSPERSONEEL20165
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdEIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN28904
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMUNTPUNT6425
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN25956
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEELNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTOEGANKELIJK VLAANDERENNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTOERISME VLAANDEREN153769
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN68195
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS-BRUSSEL FONDS4384
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL21292
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAPNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVVOB14404
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVZW DE RAND9917