RondeNaamTotaal
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdEIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK58264
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR4169
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUWNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS59113