RondeNaamTotaal
2020 Opmaak - ontwerpBEHEER KUNSTSITENiet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerpDAB FRANS MASEREEL CENTRUM738
2020 Opmaak - ontwerpDAB KASTEEL VAN GAASBEEK2102
2020 Opmaak - ontwerpDAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD1639
2020 Opmaak - ontwerpDE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE527366
2020 Opmaak - ontwerpDESINGEL8936
2020 Opmaak - ontwerpEIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN1820
2020 Opmaak - ontwerpFONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR55218
2020 Opmaak - ontwerpKONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN5554
2020 Opmaak - ontwerpKONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDENiet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerpKUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN41841
2020 Opmaak - ontwerpLANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN3688
2020 Opmaak - ontwerpMUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN6856
2020 Opmaak - ontwerpPENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRTNiet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerpSPORT VLAANDEREN218611
2020 Opmaak - ontwerpSPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER15666
2020 Opmaak - ontwerpTOPSTUKKENFONDS2195
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS27546
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN10042
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA8302