RondeNaamTotaal
2020 Opmaak - ontwerpAGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING3044982
2020 Opmaak - ontwerpCOMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTANDNiet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerpDAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)586
2020 Opmaak - ontwerpKONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE2921
2020 Opmaak - ontwerpOPGROEIEN REGIE5514723
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID1003263
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP1819863
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG76
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN885396
2020 Opmaak - ontwerpVLAAMSE ZORGKASNiet van toepassing