RondeProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKAOTOLOSoort
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-9QAEAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0013800ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-9QAETZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0002870ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-9QAEAZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00178400ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QAGAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QAGTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000470ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-9QAGAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00110300ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-9QAGTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000890ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-9QCEADW-OI3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QEBODEM EN ONDERGRONDQB0-9QCEAEA-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCEAFA-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR0011500ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFB-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)00012400ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFC-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00012500ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFC-OP3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFC-OL3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFD-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)00057350ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFD-OI3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)000700ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFD-OP3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)00015000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCETFE-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)00019880ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-9QCETFG-OW3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)000390ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCEANA-OW1DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER0044000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCETNE-OW3VERNIEUWINGSFONDS00046000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCETNI-OW3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)0003900ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCETNI-OP3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)00050000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCEAOA-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN00500ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCETOD-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000370ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCETOD-OP3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000610ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCETOD-OL3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCETOE-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (VLARELFONDS)0003310ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCETOF-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (OMGEVINGSFONDS)0004200ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDGTPB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)0002860ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDGTQB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDGAQK-OI3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-9QDGTRB-OW3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)0003000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-9QDGTTB-OW3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)0004000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEEAKA-OW3DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEEAKB-OW3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN001000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEEAKB-OP3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN002730000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEETKE-OW3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)0001227170ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEETKE-OI3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEETKE-OP3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)0005950ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEETKE-OL3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-9QEETKF-OW3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)0001740ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-9QEETKF-OP3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)000320ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-9QEETKF-OL3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)00030ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEETKK-OP3NOODKOOPFONDS (ENERGIEFONDS)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpDIERENWELZIJNQFDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QMDIERENWELZIJNQB0-9QFDTMB-OW3VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)0007560ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-9QGGAAA-OW3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-9QGGTAB-OW3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)0002560ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-9QGGACB-OW3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER006300ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-9QGGACB-OP3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER0029600ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-9QHETIB-OW3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)0001939070ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-9QHETIB-OI3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX2ZW-IS3SAR RUIMTELIJKE ORDENING372372000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG2ZW-IS3SAR RUIMTELIJKE ORDENING9494000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAE2ZY-IS1SAR MINARAAD11031103000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX2ZZ-LO1LONEN5986059860000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX4ZZ-LO1LONEN287287000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN83338333000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-1QAE2ZZ-LO1LONEN1329613296000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-1QAE2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN19551895000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAE2ZZ-LO1LONEN3570435704000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAE4ZZ-LO1LONEN500500000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAE2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN40204020000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QZZonder ISEQE0-1QAE2ZZ-LO1LONEN59905990000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QZZonder ISEQE0-1QAE2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN331358000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAG2ZZ-LO1LONEN1638916389000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAG4ZZ-LO3LONEN4747000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAG2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN49784980000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG2ZZ-LO1LONEN1692816928000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG4ZZ-LO1LONEN8989000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN24081980000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCE2DA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: WATER175175000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCE2DW-IS3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)9439394393000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCE5DW-IS3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)2065720958000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QEBODEM EN ONDERGRONDQB0-1QCE2EA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND23472165000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE2FA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR55875956000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FB-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)13401340000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FC-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)750750000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FC-PA3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FC-LE3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FD-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)68026802000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FD-PA3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)503503000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FE-LO3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FE-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)20882088000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-1QCE2FF-WT3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID20912151000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-1QCE4FG-WT3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)3939000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE4FY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCE5FY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)36032640000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QJAFVAL EN MATERIALENQB0-1QCE2JV-IS3OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)2030620306000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QJAFVAL EN MATERIALENQB0-1QCE5JV-IS3OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)234234000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER603603000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NB-WT3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING47675540000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NC-WT3KENNIS EN EXPERTISE INZAKE RUIMTELIJK- EN OMGEVINGSBELEID15941594000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2ND-WT3EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR ONZE BELANGHEBBENDEN54525240000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE4NE-WT3VERNIEUWINGSFONDS70007000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE4NI-WT3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE4NI-PA3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)25002500000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NJ-WT3LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED4252000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NJ-PA3LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED300300000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NO-IS3RUBICONFONDS1500015000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NW-IS3HOGER ONDERWIJS528684000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NX-IS3DAB GRONDFONDS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE2NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)5495654753000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE4NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)2020000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCE5NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)16681665000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OA-LO3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN17801780000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OA-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN90009500000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OB-WT3EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL BELEID895878000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OC-WT3VERGROENING VAN DE ECONOMIE73428199000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE4OD-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)3737000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE4OD-PA3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE4OD-LE3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)3030000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE4OE-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (VLARELFONDS)478478000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE4OF-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (OMGEVINGSFONDS)420420000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OT-IS3INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO)359359000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OU-IS3VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)30533053000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpOMGEVING EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCE2OX-IS3DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)282328282328000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2PA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE WONINGEN9791097910000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG4PB-IS3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)260260000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2PI-IS3DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN61886188000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)4074140741000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)5108730000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2QA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN3390336305000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG4QB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)7429981519000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)15215890000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QL-IS3DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)0661000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QM-IS3GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING01222000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QN-IS3VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)36253625000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDG2RA-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN104261104473000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDG4RB-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)300300000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDG2TA-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN1592217884000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDG4TB-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)462462000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDG2TC-PR3PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN241564000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEE2KA-WT3DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN281281000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE2KA-WT3DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN2025881000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE2KB-WT3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN788513255000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE2KB-PA3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN5500055000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEE2KC-WT3HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT10001039000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE2KC-WT3HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT03483000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KE-LO3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)368368000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KE-WT3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)4600746900000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KE-PA3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)863863000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KE-LE3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEE4KF-WT3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)174174000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEE4KF-PA3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)5151000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEE4KF-LE3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)7171000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KG-WT3UITGAVEN TER FINANCIERING VAN DE GROENE STROOMDOELSTELLINGEN (ENERGIEFONDS)6978669786000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KI-PR3PROVISIE (ENERGIEFONDS)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KJ-WT3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID TER ONDERSTEUNING VAN HET KLIMAATBELEID (ENERGIEFONDS)500013040000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KK-PA3NOODKOOPFONDS (ENERGIEFONDS)1250012500000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEE2KS-IS3VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEE4KS-IS1VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)65566556000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpDIERENWELZIJNQFDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QMDIERENWELZIJNQB0-1QFD2MA-WT3VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID57045704000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpDIERENWELZIJNQFDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QMDIERENWELZIJNQB0-1QFD4MB-WT3VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)756756000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-1QGG2AA-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN20221949000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-1QGG4AB-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)256256000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BA-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN166166000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BB-WT3ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN100121000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BC-WT3ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS26903263000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BD-WT3STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING42724559000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CA-WT3ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN121121000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CB-WT3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER9672889000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CB-PA3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER70007000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CH-IS1HOGER ONDERWIJS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IB-WT3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)3169425018000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IG-IS3DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IH-IS3AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4II-IS3DAB ICT00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IJ-IS3DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IK-IS3ENERGIEFONDS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IL-IS3DE RAND00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IM-IS3EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IN-IS3FONDS DEPARTEMENT ONDERWIJS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IO-IS3FONDS HOGER ONDERWIJS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IP-IS3VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IQ-IS3HET FACILITAIR BEDRIJF (HFB)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IR-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)2000020000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IS-IS3FONDS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FOCI)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IT-IS3VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IU-IS3VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IV-IS3VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IW-IS3HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IX-IS3AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpKLIMAATQHDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QHE4IY-IS3FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)3599035990000uitgaven