< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.685.492 4.681.862

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.267 12.584 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.685.492 4.681.862 5.267 12.584 0
     TOTAAL: 179.521 179.401 209 2.208 0
     TOTAAL: 10.211 10.211 0 44 0
     TOTAAL: 94.216 95.813 100 0 0
     TOTAAL: 49.122 50.304 2.620 0 0
     TOTAAL: 8.398 12.528 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 35.928 31.428 590 0 0
     TOTAAL: 247.191 224.306 590 10.127 0
     TOTAAL: 3.906.588 3.910.622 820 0 0
     TOTAAL: 8.329 8.329 338 5 0
     TOTAAL: 22.219 22.536 0 200 0
     TOTAAL: 56.927 58.202 0 0 0
     TOTAAL: 65.928 77.268 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 76.823
DAB AUDIT VLAANDEREN 735
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.142
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.434
DAB ICT 39.204
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 19.056
DE RAND 11.671
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 31.383
MUNTPUNT 5.939
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 24.835
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
TOERISME VLAANDEREN 128.486
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 67.721
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.384
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 21.135
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 14.834

Totaal: 473.782


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam