< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.720.622 4.715.061

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.689 17.984 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.720.622 4.715.061 5.689 17.984 0
     TOTAAL: 181.226 181.106 209 2.208 0
     TOTAAL: 10.459 10.459 0 44 0
     TOTAAL: 94.149 95.733 100 0 0
     TOTAAL: 49.536 49.837 3.042 0 0
     TOTAAL: 8.286 12.416 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 33.410 28.910 590 0 0
     TOTAAL: 252.625 229.719 590 15.527 0
     TOTAAL: 3.936.245 3.940.279 820 0 0
     TOTAAL: 8.329 8.329 338 5 0
     TOTAAL: 22.219 22.536 0 200 0
     TOTAAL: 57.226 58.501 0 0 0
     TOTAAL: 65.998 76.322 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 80.819
DAB AUDIT VLAANDEREN 889
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.412
DAB DOCUMENTBEHEER 41.642
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.431
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 20.165
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 28.904
MUNTPUNT 6.425
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 25.956
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
TOERISME VLAANDEREN 153.769
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 68.195
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.384
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 21.292
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 14.404
VZW DE RAND 9.917

Totaal: 504.604


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam