< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.748.381 5.646.153

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 21.152 15.466 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.748.381 5.646.153 21.152 15.466 0
     TOTAAL: 297.338 298.550 4.307 2.362 0
     TOTAAL: 17.391 12.926 0 0 0
     TOTAAL: 19.459 20.029 219 0 0
     TOTAAL: 21.228 21.228 0 12 0
     TOTAAL: 123.882 122.292 100 0 0
     TOTAAL: 55.790 56.841 2.628 0 0
     TOTAAL: 9.066 13.196 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 89.203 87.143 947 0 0
     TOTAAL: 344.400 323.446 12.269 12.887 0
     TOTAAL: 4.583.598 4.492.625 529 0 0
     TOTAAL: 9.564 9.564 153 5 0
     TOTAAL: 22.370 22.687 0 200 0
     TOTAAL: 83.925 84.770 0 0 0
     TOTAAL: 70.253 79.942 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 103.454
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB AUDIT VLAANDEREN 619
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 29.487
DAB DOCUMENTBEHEER 1.331
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.686
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 25.508
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 94.312
FLANDERS SPECIAL VENUES Niet van toepassing
MUNTPUNT Niet van toepassing
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 29.083
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
TOERISME VLAANDEREN 187.170
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 98.413
VLAAMS DATANUTSBEDRIJF 5.665
VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT 0
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 6.354
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 35.380
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 24.208
VZW DE RAND 13.623

Totaal: 697.293


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam