< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.065.233 5.093.340

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.940 13.275 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.065.233 5.093.340 26.940 13.275 0
     TOTAAL: 252.435 253.296 300 2.324 0
     TOTAAL: 500 500 0 0 0
     TOTAAL: 11.611 12.238 156 0 0
     TOTAAL: 9.113 9.113 0 12 0
     TOTAAL: 98.357 98.605 100 0 0
     TOTAAL: 49.992 50.044 2.819 0 0
     TOTAAL: 8.364 12.494 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 72.514 73.385 918 0 0
     TOTAAL: 260.166 264.851 21.789 10.734 0
     TOTAAL: 4.149.514 4.152.727 630 0 0
     TOTAAL: 9.211 9.211 228 5 0
     TOTAAL: 22.239 22.556 0 200 0
     TOTAAL: 57.983 55.812 0 0 0
     TOTAAL: 62.320 77.594 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 91.528
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB AUDIT VLAANDEREN 762
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.017
DAB DOCUMENTBEHEER 16.374
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.678
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 24.123
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 79.205
FLANDERS SPECIAL VENUES Niet van toepassing
MUNTPUNT 6.717
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 27.378
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
TOERISME VLAANDEREN 171.685
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 73.851
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.455
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 27.911
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 21.133
VZW DE RAND 12.503

Totaal: 586.320


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam