< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.726.384 5.731.916

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 24.690 14.425 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.726.384 5.731.916 24.690 14.425 0
     TOTAAL: 304.702 299.042 4.229 2.458 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 18.130 17.436 1.273 0 0
     TOTAAL: 11.286 11.620 0 5 0
     TOTAAL: 130.530 142.642 1.028 0 0
     TOTAAL: 58.805 58.783 2.451 0 0
     TOTAAL: 17.631 12.217 0 0 0
     TOTAAL: 693 805 0 0 0
     TOTAAL: 92.154 105.855 855 0 0
     TOTAAL: 301.100 275.255 12.342 11.022 0
     TOTAAL: 4.556.913 4.576.023 2.313 297 0
     TOTAAL: 12.040 10.566 133 0 0
     TOTAAL: 26.571 25.843 0 643 0
     TOTAAL: 85.097 85.097 0 0 0
     TOTAAL: 110.732 110.732 66 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 83.163
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND 0
DAB AUDIT VLAANDEREN 651
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.175
DAB DOCUMENTBEHEER 1.373
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.679
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 28.460
DE RAND - VZW 15.409
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN (EV DV) 146.897
FLANDERS SPECIAL VENUES Zie rekening
MUNTPUNT Zie rekening
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) 29.177
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Zie rekening
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Zie rekening
TOERISME VLAANDEREN (TVL) 221.115
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE - FIT) 97.581
VLAAMS BRUSSELFONDS (VBF) 8.667
VLAAMS DATANUTSBEDRIJF (DNB) - NV 14.345
VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT (VMRI) 4.900
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT.) 43.078
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Zie rekening
VVOB 21.813

Totaal: 785.483


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam