< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.049.427 5.079.213

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 23.453 9.975 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.049.427 5.079.213 23.453 9.975 0
     TOTAAL: 248.387 249.227 275 2.324 0
     TOTAAL: 500 500 0 0 0
     TOTAAL: 10.843 11.470 156 0 0
     TOTAAL: 10.200 10.200 0 12 0
     TOTAAL: 97.185 98.782 100 0 0
     TOTAAL: 49.775 50.896 2.819 0 0
     TOTAAL: 8.364 12.494 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 75.662 76.533 823 0 0
     TOTAAL: 249.992 254.677 18.422 7.434 0
     TOTAAL: 4.141.694 4.144.907 630 0 0
     TOTAAL: 9.273 9.273 228 5 0
     TOTAAL: 22.239 22.556 0 200 0
     TOTAAL: 57.898 58.943 0 0 0
     TOTAAL: 66.501 77.841 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 89.089
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB AUDIT VLAANDEREN 739
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.035
DAB DOCUMENTBEHEER 13.032
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.698
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 21.166
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 70.710
MUNTPUNT 6.643
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 26.210
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
TOERISME VLAANDEREN 151.005
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 68.574
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.455
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 26.935
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 19.558
VZW DE RAND 11.432

Totaal: 538.281


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam