< Start

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.675.706 5.576.687

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20.041 15.466 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.675.706 5.576.687 20.041 15.466 0
     TOTAAL: 290.964 291.732 3.929 2.362 0
     TOTAAL: 17.391 13.438 0 0 0
     TOTAAL: 16.413 17.427 0 0 0
     TOTAAL: 22.063 22.063 0 12 0
     TOTAAL: 122.947 121.357 100 0 0
     TOTAAL: 55.181 56.302 2.628 0 0
     TOTAAL: 8.860 12.990 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 85.948 83.888 433 0 0
     TOTAAL: 346.532 332.144 12.269 12.887 0
     TOTAAL: 4.530.000 4.436.427 529 0 0
     TOTAAL: 9.639 9.639 153 5 0
     TOTAAL: 22.347 22.664 0 200 0
     TOTAAL: 77.321 78.166 0 0 0
     TOTAAL: 69.186 77.536 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 96.680
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB AUDIT VLAANDEREN 612
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 29.254
DAB DOCUMENTBEHEER 1.298
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.945
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 16.345
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 77.043
FLANDERS SPECIAL VENUES Niet van toepassing
MUNTPUNT Niet van toepassing
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 28.096
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
TOERISME VLAANDEREN 148.841
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 92.714
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 6.354
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 34.739
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 23.794
VZW DE RAND 12.584

Totaal: 611.299


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam