< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.009.073 1.688.066

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.335 333.955 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.009.073 1.688.066 27.335 333.955 0
     TOTAAL: 175.896 175.738 2.987 545 0
     TOTAAL: 574.465 574.800 1.068 15.977 0
     TOTAAL: 2.721.051 387.997 0 1.071 0
     TOTAAL: 246.152 247.413 22.388 128.207 0
     TOTAAL: 6.460 10.460 0 756 0
     TOTAAL: 113.614 108.776 892 256 0
     TOTAAL: 171.435 182.882 0 187.143 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.689
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 177
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 720.222
DAB GRONDFONDS 40.432
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.514
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 258.940
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.161
GRINDFONDS 6.849
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.661
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 111.049
RUBICONFONDS 28.692
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.226
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 278.678
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 53.386
VLAAMS WONINGFONDS 1.330.437
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 175.808
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.839.839
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 186.764
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.387

Totaal: 6.068.911


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam