< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.557.351 1.551.003

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.254 342.510 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.557.351 1.551.003 31.254 342.510 0
     TOTAAL: 172.684 172.225 3.025 423 0
     TOTAAL: 561.067 562.513 560 22.661 0
     TOTAAL: 2.410.357 393.114 0 986 0
     TOTAAL: 205.744 229.248 27.310 123.521 0
     TOTAAL: 6.460 6.460 0 756 0
     TOTAAL: 113.355 106.435 359 256 0
     TOTAAL: 87.684 81.008 0 193.907 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.552
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 661
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 694.423
DAB GRONDFONDS 37.497
DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 2.515
DOMUS FLANDRIA 2.584
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.119
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 258.915
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.222
GRINDFONDS 8.793
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.533
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 108.178
RUBICONFONDS 22.680
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.213
VITARE 0
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 274.374
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 52.589
VLAAMS WONINGFONDS 848.241
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 184.691
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 3.300.364
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 182.691
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 7.637

Totaal: 6.014.472


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam