< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.384.151 1.960.200

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 25.811 481.320 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.384.151 1.960.200 25.811 481.320 0
     TOTAAL: 182.352 182.290 3.573 468 0
     TOTAAL: 583.077 592.196 917 18.364 0
     TOTAAL: 2.599.945 321.491 0 825 0
     TOTAAL: 508.929 490.745 20.184 153.548 0
     TOTAAL: 5.788 13.226 0 756 0
     TOTAAL: 130.614 112.589 1.137 255 0
     TOTAAL: 373.446 247.663 0 307.104 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 25.452
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 180
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 723.353
DAB GRONDFONDS 40.904
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.392
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 260.266
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.203
GRINDFONDS 4.863
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.938
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 117.004
RUBICONFONDS 59.371
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.322
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 953.290
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 58.844
VLAAMS WONINGFONDS 1.469.198
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 194.800
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.767.883
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 199.373
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.960

Totaal: 6.899.596


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam