< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.230.977 1.887.758

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.335 344.455 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.230.977 1.887.758 27.335 344.455 0
     TOTAAL: 177.260 177.212 2.987 545 0
     TOTAAL: 579.171 579.301 1.068 15.977 0
     TOTAAL: 2.748.682 391.621 0 1.071 0
     TOTAAL: 434.048 435.309 22.388 136.207 0
     TOTAAL: 6.157 10.157 0 756 0
     TOTAAL: 114.224 111.276 892 2.756 0
     TOTAAL: 171.435 182.882 0 187.143 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 19.529
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 321
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 707.899
DAB GRONDFONDS 40.744
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.835
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 262.103
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.212
GRINDFONDS 7.500
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.742
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 114.965
RUBICONFONDS 38.862
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.305
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 287.887
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 54.861
VLAAMS WONINGFONDS 1.307.456
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 177.693
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 3.009.911
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 192.739
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.378

Totaal: 6.246.942


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam