< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.148.588 2.479.983

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 85.107 457.913 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.148.588 2.479.983 85.107 457.913 0
     TOTAAL: 224.748 225.367 3.717 916 0
     TOTAAL: 731.041 740.238 1.317 15.256 0
     TOTAAL: 2.958.275 373.659 5.527 800 0
     TOTAAL: 804.301 780.564 13.469 140.446 0
     TOTAAL: 6.088 12.575 0 1.056 0
     TOTAAL: 133.984 125.646 1.077 255 0
     TOTAAL: 290.151 221.934 60.000 299.184 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB BRV-FONDS 59.804
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 25.479
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 82
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 821.691
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.797
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 225.628
GRINDFONDS 2.038
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.997
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 125.647
RUBICONFONDS 42.884
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.349
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 856.468
VLAAMS WONINGFONDS 1.801.317
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 204.188
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.788.236
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 205.613
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 8.692

Totaal: 7.181.910


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam