< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.102.014 1.815.962

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 33.528 413.520 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.102.014 1.815.962 33.528 413.520 0
     TOTAAL: 179.988 179.926 3.573 468 0
     TOTAAL: 548.935 558.054 9.834 18.364 0
     TOTAAL: 2.537.976 332.902 0 825 0
     TOTAAL: 390.681 407.117 18.984 145.225 0
     TOTAAL: 5.788 13.226 0 756 0
     TOTAAL: 123.562 111.442 1.137 255 0
     TOTAAL: 315.084 213.295 0 247.627 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 17.032
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 180
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 681.600
DAB GRONDFONDS 38.953
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 7.964
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 274.089
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.162
GRINDFONDS 4.762
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.758
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 114.804
RUBICONFONDS 43.273
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.311
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 341.688
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 52.997
VLAAMS WONINGFONDS 1.363.499
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 184.484
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.884.643
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 190.125
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 8.604

Totaal: 6.214.928


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam