< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.636.405 2.965.160

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 79.739 444.705 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.636.405 2.965.160 79.739 444.705 0
     TOTAAL: 229.259 229.878 3.717 916 0
     TOTAAL: 722.157 752.138 1.317 15.256 0
     TOTAAL: 3.075.976 366.441 0 800 0
     TOTAAL: 1.174.408 1.254.693 13.619 140.446 0
     TOTAAL: 6.088 14.440 0 1.056 0
     TOTAAL: 138.366 125.636 1.086 255 0
     TOTAAL: 290.151 221.934 60.000 285.976 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB BRV-FONDS 136.386
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 31.344
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 75
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 885.155
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.561
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 218.989
GRINDFONDS 2.356
INDOMI Niet van toepassing
LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 4.137
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 121.897
RUBICONFONDS 59.191
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.357
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 629.190
VLAAMS WONINGFONDS 2.069.007
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 211.492
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.722.529
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 210.281
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 10.642

Totaal: 7.322.589


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam