< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.626.366 1.588.403

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.718 341.259 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.626.366 1.588.403 27.718 341.259 0
     TOTAAL: 173.587 173.350 3.025 545 0
     TOTAAL: 605.197 592.626 655 21.315 0
     TOTAAL: 2.433.201 381.085 243 1.021 0
     TOTAAL: 206.882 239.011 23.436 125.699 0
     TOTAAL: 6.460 12.460 0 756 0
     TOTAAL: 113.355 110.758 359 2.771 0
     TOTAAL: 87.684 79.113 0 189.152 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.667
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 661
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 727.775
DAB GRONDFONDS 42.489
DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 2.515
DOMUS FLANDRIA 2.585
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.904
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 237.195
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.171
GRINDFONDS 9.272
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.652
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 111.072
RUBICONFONDS 28.692
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.222
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 275.040
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 53.934
VLAAMS WONINGFONDS 849.059
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 187.880
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 3.137.470
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 187.211
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.086

Totaal: 5.890.552


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam