< Start

Beleidsdomein Kanselarij en BestuurTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.331.368 4.429.628

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.594 5.746 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.331.368 4.429.628 4.594 5.746 0
     TOTAAL: 157.487 157.439 83 1.935 0
     TOTAAL: 9.860 10.729 0 44 0
     TOTAAL: 82.469 84.651 100 0 0
     TOTAAL: 48.620 50.962 2.500 0 0
     TOTAAL: 26.821 10.978 0 0 0
     TOTAAL: 735 735 0 0 0
     TOTAAL: 20.644 20.644 206 0 0
     TOTAAL: 248.114 224.622 365 3.767 0
     TOTAAL: 3.736.618 3.868.868 1.340 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 62.591
DAB AUDIT VLAANDEREN 863
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.843
DAB ICT 38.322
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 15.769
DE RAND 12.459
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 18.367
MUNTPUNT 6.039
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 23.576
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 3.691
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 14.714

Totaal: 222.234


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam