< Start

Beleidsdomein Kanselarij en BestuurTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.302.018 4.432.711

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.115 13.594 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.302.018 4.432.711 5.115 13.594 0
     TOTAAL: 158.379 158.631 182 1.968 0
     TOTAAL: 9.853 11.046 0 44 0
     TOTAAL: 87.711 88.635 100 0 0
     TOTAAL: 49.066 52.525 2.500 0 0
     TOTAAL: 26.821 10.970 0 0 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 21.312 21.466 540 0 0
     TOTAAL: 210.287 224.617 375 11.582 0
     TOTAAL: 3.737.675 3.863.907 1.418 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 74.322
DAB AUDIT VLAANDEREN 885
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.562
DAB ICT 39.680
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 16.196
DE RAND 13.239
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 21.141
MUNTPUNT 5.766
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 24.625
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 5.422
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 16.530

Totaal: 243.368


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam