< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.040.991 3.435.345

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 293.803 43.540 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.040.991 3.435.345 293.803 43.540 0
     TOTAAL: 158.106 158.096 200 6.245 0
     TOTAAL: 16.508 18.392 14 0 0
     TOTAAL: 1.093.672 1.126.307 0 0 0
     TOTAAL: 829.720 831.899 2.598 0 0
     TOTAAL: 1.146.218 496.441 218.640 37.295 0
     TOTAAL: 796.767 804.210 72.351 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 466.182
DAB LOODSWEZEN 127.964
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 965.630
DAB VLOOT 129.660
DE VLAAMSE WATERWEG 543.955
DE WERKVENNOOTSCHAP 288.841
LIVAN INFRASTRUCTURE 15.977
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 13.054
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE 16.158
PENDELFONDS 8.062
PROJECT BRABO 1 25.868
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 83.018
VIA NOORD ZUID KEMPEN 38.383
VIA R4-GENT 8.398
VIA-ZAVENTEM 8.160
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.071
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.350.444
WANDELAAR INVEST 11.493

Totaal: 4.110.318


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam