< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.999.184 3.418.938

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 294.116 43.540 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.999.184 3.418.938 294.116 43.540 0
     TOTAAL: 158.779 158.769 200 6.245 0
     TOTAAL: 16.495 18.379 14 0 0
     TOTAAL: 1.064.189 1.112.824 0 0 0
     TOTAAL: 829.452 831.631 2.598 0 0
     TOTAAL: 1.146.479 496.702 218.953 37.295 0
     TOTAAL: 783.790 800.633 72.351 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 481.945
DAB LOODSWEZEN 130.012
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.033.329
DAB VLOOT 129.935
DE VLAAMSE WATERWEG 572.356
DE WERKVENNOOTSCHAP 337.760
LIVAN INFRASTRUCTURE 15.594
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 14.035
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE 19.078
PENDELFONDS 9.628
PROJECT BRABO 1 23.891
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 69.782
VIA NOORD ZUID KEMPEN 38.686
VIA R4-GENT 9.077
VIA-ZAVENTEM 7.435
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.119
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.343.412
WANDELAAR INVEST 11.361

Totaal: 4.256.435


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam