< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.306.760 3.273.982

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 239.174 40.784 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.306.760 3.273.982 239.174 40.784 0
     TOTAAL: 157.934 157.924 200 5.775 0
     TOTAAL: 16.423 21.645 14 0 0
     TOTAAL: 1.085.209 1.076.262 0 0 0
     TOTAAL: 759.229 759.749 2.466 0 0
     TOTAAL: 425.324 383.638 198.844 35.009 0
     TOTAAL: 862.641 874.764 37.650 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 298.347
DAB LOODSWEZEN 127.664
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 913.033
DAB VLOOT 129.749
DE VLAAMSE WATERWEG 541.866
DE WERKVENNOOTSCHAP 190.791
LIVAN INFRASTRUCTURE 16.462
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 12.197
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE 8.707
PENDELFONDS 10.513
PROJECT BRABO 1 22.496
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 85.775
VIA NOORD ZUID KEMPEN 41.372
VIA R4-GENT 8.716
VIA-ZAVENTEM 8.097
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.125
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.337.418
WANDELAAR INVEST 11.126

Totaal: 3.773.454


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam