< Start

Beleidsdomein Landbouw en VisserijTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 181.561 195.709

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 10.870 2.492 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 181.561 195.709 10.870 2.492 0
     TOTAAL: 79.048 79.811 4.781 719 0
     TOTAAL: 89.786 103.171 6.089 1.773 0
     TOTAAL: 7.234 7.234 0 0 0
     TOTAAL: 5.493 5.493 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO) 83.932
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) 5.044
FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN Zie rekening
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Zie rekening
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 57.256

Totaal: 146.232


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam