< Start

Beleidsdomein Landbouw en VisserijTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 189.498 165.986

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 22.448 2.063 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 189.498 165.986 22.448 2.063 0
     TOTAAL: 63.705 63.705 2.448 198 0
     TOTAAL: 114.908 91.396 20.000 1.865 0
     TOTAAL: 6.001 6.001 0 0 0
     TOTAAL: 4.884 4.884 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 58.264
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 4.169
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 59.113

Totaal: 121.546


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam