< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.722.053 3.737.122

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 7.356 900 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.722.053 3.737.122 7.356 900 0
     TOTAAL: 30.701 31.036 5.186 100 0
     TOTAAL: 35.695 34.413 0 0 0
     TOTAAL: 2.692.213 2.706.431 1.782 800 0
     TOTAAL: 575.913 577.735 388 0 0
     TOTAAL: 387.531 387.507 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN 70.260
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 966.268

Totaal: 1.036.528


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam