< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.668.556 3.658.893

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 233.926 1.077 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.668.556 3.658.893 233.926 1.077 0
     TOTAAL: 38.456 38.791 2.759 77 0
     TOTAAL: 7.061 5.740 0 0 0
     TOTAAL: 2.856.233 2.846.900 231.036 1.000 0
     TOTAAL: 526.365 527.021 131 0 0
     TOTAAL: 240.441 240.441 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.017.945

Totaal: 1.017.945


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam