< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.674.400 3.681.609

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 238.596 1.235 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.674.400 3.681.609 238.596 1.235 0
     TOTAAL: 47.042 43.783 3.130 235 0
     TOTAAL: 10.279 10.525 0 0 0
     TOTAAL: 2.837.165 2.850.959 235.335 1.000 0
     TOTAAL: 538.486 534.914 131 0 0
     TOTAAL: 241.428 241.428 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.086.746

Totaal: 1.086.746


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam