< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.747.351 3.757.805

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 238.596 1.235 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.747.351 3.757.805 238.596 1.235 0
     TOTAAL: 42.835 43.126 3.130 235 0
     TOTAAL: 16.124 11.248 0 0 0
     TOTAAL: 2.913.307 2.928.218 235.335 1.000 0
     TOTAAL: 531.900 532.028 131 0 0
     TOTAAL: 243.185 243.185 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.035.799

Totaal: 1.035.799


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam