< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.046.760 4.052.523

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 24.439 30.146 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.046.760 4.052.523 24.439 30.146 0
     TOTAAL: 31.827 32.162 5.241 100 0
     TOTAAL: 42.870 41.365 0 0 0
     TOTAAL: 3.012.035 3.017.411 13.748 30.046 0
     TOTAAL: 571.344 572.922 470 0 0
     TOTAAL: 388.684 388.663 4.980 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN 71.615
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 951.404

Totaal: 1.023.019


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam