< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.673.001 3.663.501

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 233.926 1.077 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.673.001 3.663.501 233.926 1.077 0
     TOTAAL: 38.377 38.712 2.759 77 0
     TOTAAL: 5.564 4.282 0 0 0
     TOTAAL: 2.870.149 2.860.940 231.036 1.000 0
     TOTAAL: 518.022 518.678 131 0 0
     TOTAAL: 240.889 240.889 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 983.724

Totaal: 983.724


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam