< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.082.168 1.100.003

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.249 725 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.082.168 1.100.003 31.249 725 0
     TOTAAL: 24.931 24.931 61 185 0
     TOTAAL: 112.439 112.307 19.850 176 0
     TOTAAL: 386.658 388.103 0 364 0
     TOTAAL: 56.241 56.256 0 0 0
     TOTAAL: 353.980 353.980 11.338 0 0
     TOTAAL: 147.919 164.426 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.027
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 743
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.766
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.740
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 542.262
DESINGEL 8.409
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 921
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 8.948
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.391
LITERATUUR VLAANDEREN 10.369
MEDIA INVEST VLAANDEREN 4.320
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.336
OPERA BALLET VLAANDEREN 44.693
SPORT VLAANDEREN 223.271
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 7.814
TOPSTUKKENFONDS 2.813
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 27.340
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 8.649

Totaal: 923.812


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam