< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.043.728 1.107.622

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 12.258 569 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.043.728 1.107.622 12.258 569 0
     TOTAAL: 25.032 25.032 264 225 0
     TOTAAL: 130.259 132.454 550 0 0
     TOTAAL: 352.365 383.804 0 344 0
     TOTAAL: 52.231 57.619 0 0 0
     TOTAAL: 344.772 345.803 11.444 0 0
     TOTAAL: 139.069 162.910 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 738
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.102
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.639
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 527.366
DESINGEL 8.936
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 1.820
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 55.218
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 5.554
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN 41.841
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.688
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 6.856
PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRT Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 218.611
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 15.666
TOPSTUKKENFONDS 2.195
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 27.546
VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN 10.042
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 8.302

Totaal: 938.120


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam