< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.106.086 1.123.988

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.012 567 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.106.086 1.123.988 34.012 567 0
     TOTAAL: 24.847 24.847 74 135 0
     TOTAAL: 117.369 119.211 19.956 26 0
     TOTAAL: 396.532 395.832 0 406 0
     TOTAAL: 58.208 58.223 0 0 0
     TOTAAL: 364.206 364.206 11.401 0 0
     TOTAAL: 144.924 161.669 2.581 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.017
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAARKOM VLAAMS-MAROKKAANS CULTURENHUIS Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 856
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.844
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.847
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 564.144
DESINGEL 8.652
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 880
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 13.929
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.441
LITERATUUR VLAANDEREN 12.739
MEDIA INVEST VLAANDEREN 4.706
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.980
OPERA BALLET VLAANDEREN 49.834
SPORT VLAANDEREN 243.144
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 25.905
TOPSTUKKENFONDS 3.403
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 28.823
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.489

Totaal: 1.000.633


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam