< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.049.824 1.109.669

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 13.580 590 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.049.824 1.109.669 13.580 590 0
     TOTAAL: 25.095 25.095 61 225 0
     TOTAAL: 129.245 132.781 550 0 0
     TOTAAL: 356.417 383.634 292 365 0
     TOTAAL: 52.067 57.565 0 0 0
     TOTAAL: 346.000 346.957 12.677 0 0
     TOTAAL: 141.000 163.637 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.200
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.669
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 530.625
DESINGEL 9.176
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 1.525
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 62.751
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 8.041
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.690
LITERATUUR VLAANDEREN 9.922
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.312
OPERA BALLET VLAANDEREN 43.009
PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRT Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 223.078
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 7.642
TOPSTUKKENFONDS 4.255
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 28.354
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 8.658

Totaal: 952.708


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis