< Start

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.141.887 13.095.359

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.679 8.791 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.141.887 13.095.359 6.679 8.791 0
     TOTAAL: 198.001 198.678 3.417 726 0
     TOTAAL: 108.896 108.896 0 0 0
     TOTAAL: 199.615 200.761 200 6.907 0
     TOTAAL: 259.586 259.892 3.043 1.158 0
     TOTAAL: 5.452.145 5.457.764 19 0 0
     TOTAAL: 1.852.256 1.852.256 0 0 0
     TOTAAL: 4.248.365 4.250.915 0 0 0
     TOTAAL: 823.023 766.197 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.173.427
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 447
KINDERBIJSLAGFONDSEN 59.388
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 5.037
OPGROEIEN REGIE 5.709.043
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.082.277
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.879.838
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 104
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 866.425
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing

Totaal: 12.775.986


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam