< Start

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.220.704 13.150.255

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 30.814 8.791 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.220.704 13.150.255 30.814 8.791 0
     TOTAAL: 198.207 198.884 3.967 726 0
     TOTAAL: 36.422 36.422 0 0 0
     TOTAAL: 212.399 213.545 200 6.907 0
     TOTAAL: 281.877 282.183 3.043 1.158 0
     TOTAAL: 5.527.511 5.531.456 19 0 0
     TOTAAL: 1.882.768 1.882.768 0 0 0
     TOTAAL: 4.233.245 4.235.438 0 0 0
     TOTAAL: 848.275 769.559 23.585 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.225.209
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 533
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 3.957
OPGROEIEN REGIE 5.802.010
PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 60.228
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.102.032
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.016.024
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 195
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 929.951
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing

Totaal: 13.140.139


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam