< Start

Beleidsdomein Onderwijs en VormingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.830.260 12.834.143

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.828 128.392 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.830.260 12.834.143 2.828 128.392 0
     TOTAAL: 70.912 70.897 0 1.650 0
     TOTAAL: 77.333 77.333 0 0 0
     TOTAAL: 8.968.780 8.968.780 0 65.983 0
     TOTAAL: 2.008.219 2.015.152 0 141 0
     TOTAAL: 720.788 716.134 0 55.767 0
     TOTAAL: 984.228 985.847 2.828 4.851 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 380.340
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 284.479
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 224.282
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES Niet van toepassing
MOEV 8.179
SCHOOL INVEST 63.656
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 3.922.195
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD Niet van toepassing
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 36.413
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.098

Totaal: 4.922.642


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam