< Start

Beleidsdomein Onderwijs en VormingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.024.795 12.989.571

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 148.807 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.024.795 12.989.571 2.315 148.807 0
     TOTAAL: 86.159 73.344 0 1.650 0
     TOTAAL: 73.277 73.277 0 0 0
     TOTAAL: 9.073.840 9.073.840 0 84.566 0
     TOTAAL: 2.058.953 2.058.953 0 108 0
     TOTAAL: 715.039 715.039 0 54.798 0
     TOTAAL: 1.017.527 995.118 2.315 7.685 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 404.936
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 347.583
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 231.845
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES 1.199
MOEV 9.450
SCHOOL INVEST 160.616
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.098.841
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD 1.913
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 5.229
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.584

Totaal: 5.265.196


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam